2024. July 16. Tuesday

Minőségpolitika és Környezetvédelem


A Tatabánya Erőmű Kft az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint felépített Integrált Irányítási rendszert vezetett be és működtet. A Társaság a minőséget - termékeinek speciális jellege miatt - elsősorban a

Hő- és villamosenergia-termelés és értékesítés

jellemzőjeként értelmezi, mert e folyamatok minősége határozza meg, hogy a Társaság miként képes fő termékeivel, a hő-, és villamos energiával vevői rendelkezésére állni, és munkatársaival, beszállítóival hogyan képes a minőséget elérni. A tüzelőanyagvizsgáló laboratórium rendelkezik MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 követelményei szerinti akkreditációval.

    • Minőségpolitikánk alapelvei:

     • Elkötelezettség az érdekelt felek igényeink kielégítésére az élet- és vagyonbiztonság, valamint a környezet védelme követelményeinek egyidejű betartásával.
     • Elkötelezettség a tevékenységeinkkel összefüggő jogszabályi, fedhetetlenségi és pártatlansági követelmények betartására és betartatására;
     • Elkötelezettség a vevők-, a tulajdonosok-, a munkatársak-, a beszállítók- és a régió lakossága lehetőség szerinti legjobb megelégedettségének elérésére.
     • Megbízhatóság az üzleti kapcsolatokban.
     • Etikusság a partnerekkel való együttműködésben, az értékek kezelésében, az adottságok kihasználásában, a folyamatos fejlesztésben a kockázatok és lehetőségek elemzésének figyelembevételével.

     Környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítása érdekében:

     • vállaljuk, hogy az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványon alapuló és a minőségirányítási elvárásokat is figyelembe vevő, integrált irányítási rendszert (IIR) működtetünk;
     • egyértelműen meghatározzuk környezetvédelmi céljainkat és azokat fejlesztési tervek keretében megvalósítjuk;
     • meghatározzuk az esetleges környezetvédelmi kockázatokat és azok megelőzésére törekszünk;
     • eleget teszünk a jogszabályokban és más előírásokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek;
     • környezetvédelmi tevékenységünkről, működésünk környezeti hatásairól tájékoztatjuk a hatóságokat és a közvéleményt;
     • rendszeres képzéssel és továbbképzéssel fokozzuk munkatársaink szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét;
     • törekszünk tevékenységeink során a keletkező hulladékok minimalizálására és a minél nagyobb arányú szelektív hulladékgyűjtésre;
     • törekszünk a keletkező hulladékok hasznosítási arányának növelésére;
     • törekszünk költséghatékony, környezetkímélő műszaki, technológiai megoldások alkalmazására.

     Társaságunk stratégiai célkitűzései:

     • vevőink hő - és villamos energia igényeit mindenkor a kétoldalú energia-kereskedelmi szerződésekben foglaltak szerint elégítjük ki;
     • jelen kívánunk maradni a tatabányai távhő piacon versenyképes, de a költségeinket is fedező termelői hő árakkal;
     • a vevői megelégedettség javítása érdekében folyamatosan fejlesztjük termelő, és ügyviteli munkafolyamataink minőségszabályozását;
     • a Társaság középtávú gazdálkodási- és minőségcéljaival összhangban fejlesztjük munkavállalóink szakmai felkészültségét és a minőség, az energiahatékonyság, valamint a környezetvédelem iránti elkötelezettségét;
     • a hiba okok szisztematikus feltárásával és elemzésével, a helyesbítő intézkedések rendszerének hatékony működtetésével törekszünk a hibák és üzemzavarok minimalizálására, ezzel a rendelkezésre állási mutatóink javítására.
     • a Társaság versenyképességének növelése céljából a menedzsment elkötelezett az energiahatékonysági célok meghatározása és megvalósítása tekintetében;
     • az energiahatékonyság növelését a Társaság összefogott stratégia mentén akciótervek keretében valósítja meg.  

     Társaságunk vezetősége kinyilvánítja:

     • saját munkaterületén a Társaság minden munkavállalója felelős a gazdálkodási- és minőséggel, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések megvalósításáért;
     • minőség- és környezetpolitikánk megismerését és az azzal való azonosulást beszállítóinktól és alvállalkozóinktól is elvárjuk és ezt minden eszközzel elősegítjük; 
     • a bevezetett integrált irányítási rendszer hatékonyságát a kockázatok és lehetőségek feltárásával, rendszeres belső auditokkal és vezetőségi átvizsgálásokkal, a rendszer folyamatos aktualizálásával és javításával kívánjuk biztosítani; 
     • az integrált irányítási rendszer hatékony működtetése és fejlesztése a vezetőség és az egész Társaság alapvető érdeke.
Tatabánya Erőmű Kft
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
Telefon: +36 (34) 594-800
Telefax: +36 (34) 594-811
Központi cím: info@tber.hu
Titkárság: titkarsag@tber.hu
Honlap: https://www.tber.hu
Webmester: web@tber.hu