2022. July 4. Monday

Minőségpolitika és Környezetvédelem

Letölthető dokumentumok


A Társaság működésének legfontosabb célja Tatabánya Megyei Jogú Város 23.000 lakásának, közintézményeinek és közületi fogyasztóinak fűtési és használati melegvízzel való biztonságos ellátása versenyképes áron és a hővel kapcsoltan termelt villamos energia maximalizálása környezetkímélő technológiával a gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével.

A társaság tevékenysége minden területén kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesülését üzleti kapcsolataiban is elvárja.

A Társaság működési és fejlesztési stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének támogatására és a környezetvédelmi megfelelés biztosítására egységes szerkezetben működtetett minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2001) és környezetközpontú irányítási (MSZ EN ISO 14001:2005) rendszert alakított ki.

A Társaság a minőséget - termékeinek speciális jellege miatt - elsősorban termelési-, kereskedelmi- és gazdasági folyamatainak jellemzőjeként értelmezi, mert e folyamatok minősége határozza meg, hogy a Társaság miként képes fő termékeivel, a hő,- és villamos energiával vevői rendelkezésére állni.

MINŐSÉGPOLITIKÁNK ALAPELVEI

 • Elkötelezettség a vevői igények kielégítésére az élet- és vagyonbiztonság, valamint a környezet védelme követelményeinek egyidejű betartásával.
 • Elkötelezettség a tevékenységeinkkel összefüggő jogszabályi követelmények betartására és betartatására.
 • Elkötelezettség a vevők-, a tulajdonosok-, a munkatársak-, a beszállítók- és a régió lakossága lehetőség szerinti legjobb megelégedettségének elérésére.
 • Megbízhatóság az üzleti kapcsolatokban.
 • Etikusság a partnerekkel való együttműködésben, az értékek kezelésében, az adottságok és lehetőségek kihasználásában.

 • Környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítása érdekében
  • Vállaljuk, hogy az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványon alapuló és a minőségirányítási elvárásokat is figyelembe vevő, integrált irányítási rendszert (IIR) működtetünk.
  • Egyértelműen meghatározzuk környezetvédelmi céljainkat és azokat fejlesztési tervek keretében megvalósítjuk.
  • Eleget teszünk a jogszabályokban és más előírásokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek.
  • Szoros kapcsolatot tartunk a szabályozó hatóságokkal, a környezetvédelmi szervezetekkel valamint a további érdekelt felekkel.
  • Környezetvédelmi tevékenységünkről, működésünk környezeti hatásairól tájékoztatjuk a hatóságokat és a közvéleményt.
  • Rendszeres képzéssel és továbbképzéssel fokozzuk munkatársaink szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét.
  • Törekszünk tevékenységeink során a keletkező hulladékok minimalizálására és a minél nagyobb arányú szelektív hulladékgyűjtésre.

TÁRSASÁGUNK STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI

 • Vevőink hő - és villamos energia igényeit mindenkor a kétoldalú energia-kereskedelmi szerződésekben foglaltak szerint elégítjük ki.
 • A lehetőségeinkhez képest legkisebb költséggel állítjuk elő a hő - és villamos energiát.
 • Jelen kívánunk maradni a tatabányai távhő piacon versenyképes, de a költségeinket is fedező termelői hő árakkal.
 • A vevői megelégedettség javítása érdekében folyamatosan fejlesztjük termelő, és ügyviteli munkafolyamataink minőségszabályozását.
 • A hiba okok szisztematikus feltárásával és elemzésével, a helyesbítő- és megelőző intézkedések rendszerének hatékony működtetésével törekszünk a hibák és üzemzavarok minimalizálására, ezzel a rendelkezésre állási mutatóink javítására.
 • A Társaság középtávú gazdálkodási- és minőségcéljaival összhangban fejlesztjük munkavállalóink szakmai felkészültségét és a minőség valamint a környezetvédelem iránti elkötelezettségét.

TÁRSASÁGUNK VEZETŐSÉGE KINYILVÁNÍTJA

 • Saját munkaterületén a Társaság minden munkavállalója felelős a gazdálkodási- és minőséggel valamint környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések megvalósításáért.
 • Minőség- és környezetpolitikánk megismerését és az azzal való azonosulást beszállítóinktól és alvállalkozóinktól is elvárjuk és ezt minden eszközzel elősegítjük.
 • A bevezetett integrált irányítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát rendszeres belső auditokkal és vezetőségi átvizsgálásokkal, a rendszer folyamatos aktualizálásával és javításával kívánjuk biztosítani.
 • Az integrált irányítási rendszer hatékony működtetése és fejlesztése a vezetőség és az egész Társaság alapvető érdeke.
Tatabánya Erőmű Kft
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
Telefon: +36 (34) 594-800
Telefax: +36 (34) 594-811
Központi cím: info@tber.hu
Titkárság: titkarsag@tber.hu
Honlap: https://www.tber.hu
Webmester: web@tber.hu