2024. May 23. Thursday

Közérdekű
Közérdekű információk
Közérdekű adatok megismerésének rendje Letöltés
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Letöltés
Minőség- és környezetpolitika Letöltés
Szerződések Letöltés
Biztonsági elemzés (nyilvános változat) Letöltés
Veszélyes Áru szállítás

Tanácsadó: Pál József
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
info<kukac>adrtanacsado.eu

Szállítási biztonsági tanácsadó dokumentum

Bizonyítvány
Dokumentum

Üvegzseb

Letöltés
KEOP-5.4.0/11-2011-0002

Hőtároló rendszer kialakítása a 10 000 m3-es olajtároló átalakításával a Tatabányai Erőműbe

A Tatabánya Erőmű Kft. sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című KEOP-2011-5.4.0 kódszámú tárgyú felhívásra. A projekt célja, a villamosenergia-termelésnek a hőellátástól való bizonyos mértékű függetlenítése, valamint a hő és villamos energia termelő kapacitások jobb hatékonysággal történő kihasználása. A hőtároló rendszert az erőmű egyik meglévő, jelenleg üzemen kívüli olajtartályának átalakításával valósítjuk meg.

A projekt egyben fontos környezetvédelmi beruházás is, mert megvalósítását követően a primer energiahordozó földgáz felhasználás csökkenésével egyidejűleg az üvegházhatású gázok éves kibocsátása is jelentős mértékben csökken.

Letöltés
GOP

A KÁT rendszer megszüntetésével a gázmotorok és gőzkazánok-gőzturbinák földgáz tüzelőanyag bázison történő működtetése, ezáltal a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés és értékesítés gazdaságos fenntarthatósága kérdésessé vált. Ezért megvizsgáltuk, hogy a hosszú távú gazdaságos működés érdekében milyen fejlesztési lehetőségek vehetőek számba. A legjobb eredményeket a biomassza tüzelés megvalósítása hozza, ezért megkezdtük a fejlesztési projekt előkészítő munkáit.

A nyári melegvíz igények kielégítésére egy 20 MW-os biomassza tüzelésű forróvíz kazán telepítését tervezzük. A téli nagyobb hőigények kiadását a meglévő gőz-víz rendszerből lehet majd biztosítani, amelynek üzemeltetését gazdaságosabbá tenni a legkisebb költséggel a K7 és a K8 kazán biomassza tüzelésre történő átalakításával lehet. A K5 és a K6 kazánok változatlanul megmaradnak földgáz-fűtőolaj tüzelésűnek a csúcsigény fedezésére. A tervezett biomassza fejlesztés után az energetikai számításaink szerint - a feltételezett üzemvitel mellett, amikor a gázmotorok nem üzemelnek - a szükséges éves tüzelőanyaghő kb. 89-90%-át a biomasszából lehet majd biztosítani.

A tervezett biomassza tüzelőanyag bázisú fejlesztés teljes beruházási költségét előzetes vállalkozói ajánlatok és kisebb részben korábbi piaci árak ismerete alapján összesen 4,682 Mrd forintra becsültük. Beadványt készítettünk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz (GOP-2011-2.1.3). A projekt címe: A Tatabányai Fűtőerőmű biomassza bázisú fejlesztése új munkahelyek teremtésével. A GOP-2.1.3-11-2012-0037 jelű pályázatot a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2012.07.25-i értesítő levele alapján 523.537.761,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összes elszámolható költsége: 2.222.127.829,- Ft, így a támogatás mértéke: 23,56%. A támogatási szerződést a MAG Zrt-vel megkötöttük.

Az elvi építési engedélyezési eljárást sikeresen lefolytattuk a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál, valamint folyamatban van az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás is az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél.

Esélyegyenlőségi terv

Az "Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV.törvény értelmében az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.

Letöltés
TÁMOP Egészségpályázat

Társaságunk eredményes működéséhez elengedhetetlen a munkavállalók jó egészségi állapota, melynek javításához, megőrzéséhez mi is szeretnénk hozzájárulni. 2012. nyarán pályázatot nyújtottunk be, egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósításához szükséges anyagi forrás biztosítása céljából.

Letöltés
Szakreferensi jelentések

2017 Letöltés
2018 Letöltés
2019 Letöltés
2020 Letöltés
2021 Letöltés
2022 Letöltés

Tatabánya Erőmű Kft
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
Telefon: +36 (34) 594-800
Telefax: +36 (34) 594-811
Központi cím: info@tber.hu
Titkárság: titkarsag@tber.hu
Honlap: https://www.tber.hu
Webmester: web@tber.hu