Hőtároló

2013. January 7., Monday 07:54

Hőtároló rendszer kialakítása a 10.000 m3-es olajtároló átalakításával a Tatabányai Erőműben. Társaságunk sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című KEOP-2011-5.4.0 kódszámú tárgyú felhívásra.

Az elnyert támogatás összege 246 938 632 Ft, melynek 85%-a, azaz 209 897 837 Ft az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15%-a, azaz 37 040 795 Ft Magyarország központi költségvetéséből származik.

A projekt célja, a villamosenergia-termelésnek a hőellátástól való bizonyos mértékű függetlenítése, valamint a hő és villamos energia termelő kapacitások jobb hatékonysággal történő kihasználása. A hőtároló rendszert az erőmű egyik meglévő, jelenleg üzemen kívüli olajtartályának átalakításával tervezzük megvalósítani.

A projekt egyben fontos környezetvédelmi beruházás is, mert megvalósítását követően a primer energiahordozó földgáz felhasználás csökkenésével egyidejűleg az üvegházhatású gázok éves kibocsátása is jelentős mértékben csökken.

A hőtároló kialakítás építési engedélyezési eljárása 2012. évben megtörtént, jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése és jóváhagyatása.

Kevesebb