Megújult a VIMÉSZ

2012. December 11., Tuesday 09:23

A VIMÉSZ névváltozáson, szervezeti átalakuláson és tisztújításon ment keresztül. Jó ideje már, hogy nem halottunk híreket a VIMÉSZ felöl.

Kovács Ferenc elnököt kérdezem, hogy mi újság a VIMÉSZ háza táján?

Valóban régen találkoztunk az olvasókkal az újság hasábjain, de ez nem azt jelenti, hogy eseménytelenül telt el számunkra ez az időszak. Elég, ha csak megemlítem a villamosenergia kötelező áramátvételi támogatás (KÁT) megszűnését, ami miatt rendesen „behavazódtunk” és ez igaz a Tatabánya Erőmű Kft. (TE Kft.) menedzsmentjére is. Erre még később visszatérnék, mert a KÁT megszűnése összefügg a TE Kft. jövőbeni beruházási elképzeléseivel.

Akkor beszéljünk találkozásunk apropójáról, a közelmúltról. Milyen események történtek a szervezetük életében, amikkel a VIMÉSZ megújulását jellemzi?

A szakszervezeti életünket legjobban az erőműben végzett munkánk folytonossága jellemzi - pontosan ugyan olyan, mint az erőmű üzemeltetése. Lényege, hogy nincs megállás! A VIMÉSZ megújulását, egy részt a kormányzat szakszervezetekre vonatkozó törvényi változásai és az új Mt. rendelkezései eredményezték, más részt pedig saját magunk az ésszerű működés és szervezeti felépítés egyszerűsítésének késztetéséből fakadt.

A szervezeti működésünk megújításának jobb megértéséért emlékeztetném az olvasókat arra, hogy az előző tisztségviselő választás után történtek azok az események, melyről annak idején hírt adtunk. A tatabányai kiszervezéseket követően hoztuk létre az MVM GTER Zrt-ben az egy szakszervezeti modellt, illetve egy év után, a visszaszervezés követően alakítottuk ki a „fedő-ernyő” szervezetként való működés alapjait. A VIMÉSZ tisztségviselőinek mandátuma az idén lejárt. Az új tisztségviselő választás kapcsán nyílt meg a lehetőség arra, hogy a „fedő-ernyő” szervezetként való működésben a két társaságnál összehangoljuk a tisztségeket és a testületek működésbeli eltéréseit, valamint megvalósítsuk a megfelelő küldött képviseleti formát.

Konkrétabban mit jelentenek ezek a változások?

A VIMÉSZ legmagasabb döntéshozatali szintje a Közgyűlés volt, mely a tagok gyűlését jelentette. A szervezetünk több gazdasági társaságnál való működése, illetve a tagság több telephelyen való elhelyezkedése a tagok gyűlését, mint legitim képviseleti formát már nem tette lehetővé. Az előző választási szabályzatunk a tisztségviselők választásának rendszerében kétfordulós, kétszeri közvetlen választást ír elő. A küldött képviseleti forma megvalósítása a választási szabályzat teljes átalakítását igényelte. Az új választási szabályzatban a tisztségviselők választásának második fordulóját közvetetté kellett tenni.

A választási szabályzat átalakítása a másik két alapdokumentum az Alapszabály és az SZMSZ módosítását is maga után vonta. A demokratikus alulról szerveződés képviseletének egyszerűsített új sémáját, a képviselő (küldött) - képviselő testületi ülés - küldött közgyűlés logikáját valósítottuk meg. Tatabányán a múltból még maradt bizalmi testület működését és főbizalmi tisztséget megszüntettük, viszont két elnökhelyettesi tisztséget hoztunk létre, hogy az MVM GTER Zrt-ben megfelelő szervezeti szintű képviselet jöjjön létre.

A megújulás kapcsán fontos még említenem a szervezetünk névváltozását. A kormány az Et-t hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az új törvényi előírás szerint a „szakszervezet” szónak szerepelnie kell az elnevezésben. Ennek megfelelve, az új elnevezésünk Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (VIMÉSZ) - a „szervezete” szót cseréltük ki a szakszervezetre.

Mi a választások eredménye?

A Küldött Közgyűlés választói értekezlete az elnöki tisztségben személyemet újra választotta, valamint Mészáros Zoltán elnökhelyettesi tisztségében, szintén megerősítést nyert. A másik elnökhelyettesi tisztségre az MVM GTER Zrt - ben Lázár Róbert Géza nyert bizalmat. A Felügyelő Bizottság elnökének Számné Kerekes Zitát, tagjainak pedig Kiss Ottónét és Szabó Annát választották.

Gratulálunk Önnek és a megválasztott tisztségviselőknek. Munkájukhoz jó erőt és egészséget és sok sikert, a VIMÉSZ megújuláshoz pedig eredményes működést kívánunk.

Beszélgetésünk elején említette a KÁT megszűnését. Milyen problémákat okozott a TE Kft. működésében és az milyen hatással volt a munkavállalókra?

Köztudott, hogy a KÁT megszűnése az országban működő, kapcsolt villamosenegiát termelő fűtőerőművekben komoly árbevétel kiesést eredményezett. Nagy mértékben megváltozott a működés gazdasági környezete - „veszteség termelésére lettünk ítélve”.

A TE Kft. menedzsmentje a működés területén komoly megtakarító intézkedések sorozatának döntését hozta, ugyanakkor többször a MEH- hez fordult árkorrekció elismertetéséhez. Az intézkedési csomagban a munkavállalók is érintetté váltak. Tavalyi év szeptemberben kezdtünk tárgyalásokat ez ügyben, hogy minimalizáljuk a munkavállalói oldalon a veszteségeket. A tárgyalások gyakorlatilag összefolytak az idei év bértárgyalásával, amit ez év májusában fejeztünk be. A tárgyalások elnehezülésének jellemzőjeként említem, hogy konfliktus helyzet bejelentésére is kényszerültünk, annak érdekében, hogy a tavalyi évet le tudjuk zárni és idén számunkra elfogadható bérmegállapodást tudjunk kötni. A 2012. évi üzleti terv pozitív eredményt tartalmaz és a közeli év vége számításai is minimális, de eredményes tevékenységet mutatnak.

A stabil gazdaságos működésben mi a jövő elképzelése?

Hosszú távon a TE Kft. gazdaságos működtetésének megoldása újabb fejlesztést, beruházásokat igényel. A tulajdonosok és a menedzsment elképzelésében tüzelőanyag váltás szerepel, mely biomassza tüzelés technológiára való átállást jelenti. Ezen kívül, a hőenergia költség hatékonyabb termelése és a technológiai berendezések optimálisabb üzemeltetése céljából, nagy kapacitású hőtároló berendezés beépítésére kerülne sor.

A hőtároló beépítésének megvalósítására EU-s pályázatot is nyertünk. A tüzelőanyag váltás csak részben érintené a tüzelés technikai berendezéseinket, de a biomassza mozgatása, kezelése, mint egy 40 fő többletfoglalkoztatást jelentene. Ezzel összefüggésben említem, hogy jövő év februárban lejár a három éves foglakoztatási megállapodásunk, aminek megújításában ezeket a változásokat is figyelembe kell vennünk. A biomassza beruházás jelenleg még az engedélyeztetési eljárás szakaszában van.

Mit vár a közelgő kongresszustól, véleménye szerint mikor lesz az eredményes?

Az utóbbi öt évben, de különösen a tavalyi és az idei éveket tekintve a munka világának környezetében zajló negatív folyamatok nagyon rossz irányú változásokat eredményeztek. A világ pénzügyi és gazdasági válsága, az európai válság, országunkban ugyanezek hatásai……, a Mt. és a sztrájktörvény változása, a kormány szakszervezet ellenes politikája, a munkanélküliség, a megszorító csomagok stb. - a munkavállalókra, a családokra egyre nagyobb terheket rónak. A 2011. évi Rendkívüli Kongresszus határozatai, cselekvési programja is szorosan összefüggenek e problémákkal. Az idei kongresszusi beszámoló anyagában, a problémákat kiváltó okok és azok hatásai megfelelően részletezve vannak.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a kidolgozott beszámoló anyagokat elfogadta és azokat kongresszusi előterjesztésre ajánlotta. A kongresszustól azt várom, hogy a beszámolók alapján vizsgálja meg a program időarányos teljesítését és tevékenységünk eredményességét. Valószínűsíthetően a kongresszuson bíráló vélemények is elhangzanak majd, melyeket építő jelleggel figyelembe kell vennünk. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy „Együtt Erősebbek Vagyunk!”.

Kevesebb