Közösen a megújuló energiáért

2021. May 31., Monday 09:38

Dr. Sámuel Emese: A Tatabánya Erőmű kimagasló üzleti eredmény mellett folytatja idén is elkötelezett munkáját az energiahatékonyság mellett

Az új Nemzeti Energiastratégia a hőpiaci megújulóenergia-felhasználás növelésében kiemelt szerepet szán a távhőtermelés zöldítésének, amelyet a geotermikus energia, a költséghatékonyság és a hulladékkezelési hierarchia követelményeinek megfelelő hulladékok, valamint a fenntarthatósági kritériumok alapján előállított biomassza fűtési/hűtési célú felhasználása részarányának növelésével tervez a kormányzat megvalósítani. Ezen tervek teljes mértékben azonosak a Tatabánya Erőmű Kft. évek óta szorgalmazott elképzeléseivel, hiszen a cég elkötelezett a hazai, megújuló tüzelőanyag felhasználásával végzett, távhő célú kapcsolt hő- és villamosenergia termelés fenntartása iránt. Egyebek mellett ezért is támogattuk a Magyar Távhőszolgáltatók Szövetsége (MaTáSzSz) XX. szakmai konferenciáját, amelyet online formában rendeztek május 13-án csütörtökön – mondta el dr. Sámuel Emese, a cég ügyvezetője.
A szakember mindenekelőtt kiemelte, hogy a koronavírus-járvány vállalatukat is komoly kihívás elé állította, melynek megelőzése, illetve munkatársaik egészsége érdekében mindent óvintézkedést megtettek 2020-ban. Elsősorban a munkavállalók megfertőződésének elkerülését, ezzel együtt az üzemmenet folytonosságának biztosítását tartották és tartják szem előtt. Nagyfokú biztonsági előírásokat foganatosítottak, valamint védőeszközöket is biztosítottak a dolgozóknak. Az üzem területére történő beléptetéskor testhőmérséklet- ellenőrzést hajtottak végre, rendszeres fertőtlenítést rendeltek el, bevezették a szájmaszk kötelező használatát, sőt levegőszűrőt vásároltak a vezénylőbe. Az erőmű keretmegállapodást kötött egy PCR tesztet végző laborral, amely 24 órán belül fogadja a kollégákat és 48 óra alatt végeznek is a vizsgálattal. Munkába állás természetesen csak negatív eredmény esetén lehetséges. A Társasági Koronavírus Pandémiás Tervben rögzített fázisok és szakaszok szigorú betartása mellett kezelték és kezelik a kialakult veszélyhelyzetet.

A Tatabánya Erőmű Kft. ügyvezetője, aki egyúttal a MaTáSzSz elnökségi tagja is, a szakmai konferencia kapcsán aláhúzta: a megfelelő minőségű, megfelelő árú, fenntartható módon előállított biomasszapiac helyzetének elemzése érdekében együttműködés kezdődött az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és a MaTáSzSz között, melynek keretében közös munkacsoportot is létrehoztak.
A szakember hozzátette, hogy fontos feladatuknak tekintik a megújuló energiaforrások részarányának növelésére irányuló távhőtermelői projekteknek a helyi távhőszolgáltatók és területileg illetékes (állami) erdőgazdaságok közös együttműködésében történő fejlesztéséhez és pályázati források felhasználásával történő megvalósításához szükséges előfeltételek átgondolását a 2021 és 2027 közötti fejlesztéspolitikai időszakban. A tárgyalások végén javaslatcsomagot állítanak össze a Miniszterelnökség, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Agrárminisztérium részére. Emellett a MaTáSzSz közös gázbeszerzésének mintájára egy közös biomassza beszerzés módszertanát, lehetséges megalkotását tervezik meg, melynek végén szintén indítványokat dolgoznak ki, hasonlóan az energetikai célra szánt biomassza jövőbeli árazásának módszertanára vonatkozóan.
A Tatabánya Erőmű Kft. történetének utóbbi éveiben kiemelt szerepet tulajdonított a fenti céloknak és komoly szakmai sikereket is elkönyvelhetett ezeken a területeken, ezáltal számos díjat is kiérdemeltek – emelte ki dr. Sámuel Emese, hozzátéve: vállalatuk a város távhő rendszerének és közintézményeinek alapvető hőforrása. Mintegy 23.000 lakás és számos intézmény, kórház, óvodák, valamint iskolák fűtési és használati melegvíz ellátásához szükséges hőenergia előállítása a fűtőerőmű legfontosabb feladata. Elkötelezettek a hazai, megújuló tüzelőanyag felhasználásával végzett, távhő célú kapcsolt hő- és villamosenergia termelés fenntartása iránt. Két földgáz tüzelésű gőzkazánok biomassza tüzelésre történt átalakítását és egy új biomassza tüzelésű forróvíz kazán létesítését követően tevékenységük során mintegy 90 %-ban megújuló, a fennmaradó részben pedig fosszilis, földgáz tüzelőanyagot használnak fel. Így járulnak hozzá a hazai munkahelyek megtartásához, a tüzelőanyagimport-kitettség csökkentéséhez, valamint Magyarország karbonsemlegessé válásával kapcsolatban kitűzött célok és a Nemzeti Energiastratégia által rögzített elvárások megvalósításához is.
Dr. Sámuel Emese hangsúlyozta, hogy az erőmű többek között az Energiahatékony Vállalat nagydíj tulajdonosa is, ami nem csupán elismerés, hanem kötelezettség is. Ezért tevékenységük hosszútávú fenntartásához szükséges a kapcsolt hő- és villamosenergia termelést szolgáló berendezések, kazánok, turbinák, segédberendezések részben felújítása, illetve jobb hatékonyságú berendezésekre történő cseréje. A cég egyetért a zöldgazdaság kiemelt kormányzati prioritásként kezelésével, hiszen dr. Sámuel Emese szerint az energiahatékonyságnál „zöldebb” megoldás nincs, a fel nem használt energia a leginkább környezetbarát. Minden energiahatékonyságba fektetett forint kettőt takarít meg azáltal, hogy kevesebbet kell költeni az energiarendszer bővítésére, ezért a Tatabánya Erőmű Kft. továbbra is elkötelezett a megújuló tüzelőanyag bázisú távhő- és villamos energia termelése mellett.

Ennek eredményeként a vállalatnak a villamosenergia-termelés és -értékesítés lehetőségeit a korábbi évhez képest is jobban sikerült kihasználnia – jelezte dr. Sámuel Emese, hangsúlyozva: a siker az erőműves kollégák műszaki szakértelmének és a gyorsan változó piaci helyzethez adaptálódó ügyvezetés menedzserszemléletének köszönhető. A 2020-as év üzleti eredménye mintegy kétszerese lett az előzőnek, miközben egyetlen munkavállalót sem bocsájtottak el még a járvány okozta gazdasági válság ellenére sem, sőt jelentős bérfejlesztést hajtottak végre a technológiához szorosan kapcsolódó munkakörökben.Kevesebb