Felújítások az erőműben

2014. October 28., Tuesday 09:32

A kazánház +5,80 m-es szintjén lévő vasbeton födém megerősítése szükséges elhasználódott állapota miatt.

Kazánház +5,80 m-es szintjén lévő vasbeton födém megerősítése statikai kiviteli tervek alapján

A födém felülvizsgálatára és a célszerű építészeti technológia meghatározására, valamint a statikai kiviteli tervek elkészítésére megfelelő jogosultsággal rendelkező statikus tervezőt kértünk fel. A megerősítéshez szükséges munkálatok már folyamatban vannak, a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés szerint a befejezés november végére várható. A kivitelezés sajátossága, hogy üzemelő kazán és segédberendezések mellett kell végezni ezen tevékenységeket, így kiemelt figyelmet kell fordítani az üzemelő berendezések védelmére is. A beruházás eredményeként az eredeti állapotnak megfelelő terhelhetőségű, és egységes burkolófelülettel rendelkező födémrész kerül kialakításra.

Az erőmű 160 m magas vasbeton kéményének belső felújítása

A korábbi években megtörtént az erőmű 160 m magas vasbeton kéményének részleges külső felújítása. Ennek során kijavításra kerültek a külső teherhordó vasbeton köpeny felületi sérülései, a kémény felső pereme egy rozsdamentes acél karimával lett felszerelve a csapadék beszivárgásának megelőzése céljából, javításra kerültek a kémény külső felületére telepített acélhágcsók és járószintek is, valamint felújításra került a kémény világító berendezése is.

Idén a felújítási program folytatásaként a kémény belső része teljes felületében letisztításra került, és saválló bevonattal lesz ellátva a belső samott falazat. A belső rész dilatációinál saválló körgyűrű szegmensek lesznek beépítve. Speciális beton javító és passzíváló anyagokkal felújításra kerültek a kémény belsejében lévő, a füstgáz terelését szolgáló vasbeton lemezek. A kémény aljban lévő, már elhasználódott állapotú acéllemez tölcsérek is ki lesznek cserélve, új hőszigeteléssel és lemez burkolattal lesznek ellátva.

A kivitelezés során a vállalkozó alpintechnikai eszközök használatával juttatja fel az anyagokat, munkaeszközöket a 160 m magasságban lévő munkaterületekre is, ahol a munkavégzés szigorú biztonságtechnikai előírások alapján történik. A kivitelezési munkák szerződés szerint november közepén fejeződnek be. A felújítás eredményeként az erőmű vasbeton kéményének rendelkezésre állása hosszabb távon is biztosítható lesz.

Klímagépház felújítása

A 2003. februárjában bekövetkezett tűzesetben az erőmű klímagépháza és annak felépítménye, valamint a szénszállító szalagok és szalaghidak statikailag is jelentősen sérültek. A szalaghidak a széntüzelés megszüntetésével már korábban elbontásra kerültek. A sérült épületszerkezeteket statikus szakértővel vizsgáltattuk meg, és szakvéleménye alapján készíttettük el és engedélyeztettük a tervdokumentációt. A kivitelezés jelenleg folyamatban van, a munkavégzést saját beruházásként az erőmű állományában foglalkoztatott munkavállalók végzik felelős műszaki vezető irányításával. A beruházás eredményeként az épület statikai terhelhetősége, állékonysága az eredeti állapotnak megfelelően kerül helyreállításra.

Kevesebb