Befejeződött a hőtároló rendszer kialakítása

2014. October 17., Friday 05:45

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott KEOP-5.4.0/11-2011-0002 azonosítószámú projekt keretében megépült a Tatabánya Erőmű Kft. területén található 10 000 m3-es olajtároló átalakításával az ország legnagyobb hőtárolója.

A Hőtároló átadó ünnepséget 2014. október 15.-én rendezték, ahol Bencsik János országgyűlési képviselő is részt vett. Tatabánya Megyei Jogú Város távhőrendszere számára a hőenergiát (fűtés és használati meleg víz) a Tatabánya Erőmű Kft. termeli. A társaság fő tevékenysége a hőtermelés és az ehhez kapcsolódó villamosenergia-termelés.

A kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele és az átvételi ár támogatása (a korábbi KÁT-rendszer) 2011. július 1-vel megszűnt, ami jelentős mértékben csökkentette az Erőmű árbevételét, ugyanis a termelt villamosenergiát ezt követően a magyar áramtőzsdén értékesíthette. Ezért fontos az olyan projektek megvalósítása, amelyek a kapcsolt termelők piacon maradását és befektetéseik megtérülését segíthetik elő.

A hőtároló létesítésével – bizonyos korlátok között – lehetővé válhat a hő- és villamosenergia-termelés kényszerkapcsolatának feloldása, amelynek célja

A csúcshőigények és a villamosenergia kedvező árú időszakai időben eltérnek. Ennek kiegyenlítését segíti a hőtároló úgy, hogy akkor teszi lehetővé a villanyáram termelését, amikor annak átvételi ára magas (ekkor töltjük a tárolót a többlet-áramtermelés során képződő hővel) és akkor teszi lehetővé a hő kiadását amikor a városi hőigény magas (kisütés).

A hőtároló létesítése a fűtőerőműben a hőenergia és a villamosenergia együttes előállításának gazdaságosságát és hatékonyságát javítja, továbbá nagy mértékben növeli az ellátásbiztonságot. A létesítmény az erőmű egyik meglévő, üzemen kívüli olajtartályának átalakításával valósult meg.

A projekt támogatási összege 246 777 270 Ft, melynek 85%-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, míg 15%-a Magyarország központi költségvetéséből származik.

A két ütemben megvalósult fejlesztés első üteme az olajtartály átalakítását, valamint a hőtároló üzemeltetéséhez szükséges gépészeti, villamossági és irányítástechnikai rendszerek kiépítését foglalta magában. A tartály felfűtéséről az I. ütemben végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően a három 18 hengeres Wärtsilä gázmotor gondoskodik. A kisütési ciklusból származó hő már a város távhő-rendszerét fűti. A második ütemben megvalósult komplex műszaki fejlesztés lehetővé teszi azt, hogy a kazánokból származó hőt is, annak feltöltéséig, a hőtárolóba vezessük. Az összetett rendszer 2014. szeptember 15-én készült el.

A kivitelező az ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.– MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. Konzorcium. 2013. szeptemberében kezdte meg a kivitelezést. Az országos vállalkozás jelentős mértékben támaszkodott a helyi kis- és középvállalkozások munkájára, illetve az ipari parkban működő cégek által előállított terméket épített be.

A hőtároló kapacitása körül-belül 1 400 GJ, ami Tatabánya 23 000 távfűtött lakásának kétnapi nyári melegvíz-szolgáltatását fedi le. A tároló télvíz idején is jelentős tüzelőanyag-csökkentést tesz lehetővé. Az itt tárolt energia a téli napi hőigény 1/5-e.

Kevesebb