A hőtároló jelenlegi állása

2014. June 3., Tuesday 07:28

Hőtároló rendszer kialakítása a 10 000 m3-es olajtároló (OT1 jelű) átalakításával a Tatabányai Erőműben: KEOP-5.4.0/11-2011-0002

Tatabánya Megyei Jogú Város távhőrendszere számára a hőenergiát (fűtés és használati meleg víz) a Tatabánya Erőmű Kft. termeli. A társaság fő tevékenysége a hőtermelés és az ehhez kapcsolódó villamosenergia-termelés.

A kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele és az átvételi ár támogatása (a korábbi KÁT-rendszer) 2011. július 1-jével megszűnt, ami jelentős mértékben csökkentette az Erőmű árbevételét ugyanis a termelt villamosenergiát ezt követően a magyar áramtőzsdén értékesíthette. A gazdaságos működtetés és az ellátás-biztonság fokozása érdekében fontos olyan projektek megvalósítása, amelyek a kapcsolt termelők piacon maradását és befektetéseik megtérülését segíthetik úgy, hogy a kapcsolt termelés függetlenítését elősegítik.

A hőtárolók létesítésével – bizonyos korlátok között – lehetővé válhat a hő- és villamosenergia-termelés kényszerkapcsolatának feloldása, amelynek célja: - a hőtároló hiányában a pillanatnyi hőigények folyamatos kielégítése érdekében rossz átlaghatásfokkal üzemben tartott berendezések hatékonyságának javítása, - ellátásbiztonság növelése, - a villamosenergia-termelés magasabb értékesítési árral jellemzett időszakra való koncentrálása. A csúcshőigények és a villamosenergia kedvező árú időszakai időben eltérnek ennek kiegyenlítését segíti a hőtároló úgy, hogy akkor teszi lehetővé a villanyáram termelését, amikor annak átvételi ára magas (ekkor töltjük a tárolót a többlet-áramtermelés során képződő hővel) és akkor teszi lehetővé a hő kiadását, amikor a városi hőigény magas (kisütés).

A hőtároló létesítése a Tatabánya Erőmű Kft. fűtőerőművében a hőenergia és a villamosenergia együttes előállításának gazdaságosságát és hatékonyságát javítja, továbbá nagymértékben növeli az ellátásbiztonságot. A létesítmény az erőmű egyik meglévő, jelenleg üzemen kívüli olajtartályának átalakításával valósult meg.

A projekt támogatási összege 246 777 270 Ft, melynek 85%-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, míg 15%-a Magyarország központi költségvetéséből származik. A beruházás méretére tekintettel közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelynek eredményeként 2013. szeptember 13-án írtuk alá a vállalkozási szerződést az ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.– MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. Konzorciummal. A vállalási árat a tárgyalások lezárását követően 33 millió Ft-tal, 659 874 547 Ft-ra csökkentettük. Ez az összeg az euró árfolyamának és a 2011-2012-es inflációnak a figyelembe vételével megfelel a tervezett költségeknek.

A két ütemben megvalósuló fejlesztés első üteme az olajtartály átalakítását, valamint a hőtároló üzemeltetéséhez szükséges gépészeti, villamossági és irányítástechnikai rendszerek kiépítését foglalta magában. A tartály felfűtéséről egyelőre a három 18 hengeres Wärtsilä gázmotor gondoskodik. A kisütési ciklusból származó hő már a város távhő-rendszerét fűti.

A második ütemben megvalósuló komplex műszaki fejlesztés lehetővé teszi azt, hogy a kazánokból származó hőt is, annak feltöltéséig, a hőtárolóba vezessék.

A beruházás első üteme elkészült, annak használatbavételi engedélye jogerős.

Az üzemeltetés során az összetett gépészeti és irányítástechnikai rendszer eredményesen működik, a lakosság hő- és használati melegvíz-ellátás biztonságosabb. Az üzemeltetés néhány hónapos időszakában már lehetőségünk volt arra, hogy a lakossági hőigények teljes kielégítése mellett a magasabb villanyáram-átvételi időszakokra koncentráljuk a gázmotorok működését, továbbá az eszközök tervszerű karbantartását racionalizáltan ütemezzük.

A kivitelező az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. 2013. szeptemberében kezdte meg a kivitelezést. Az országos vállalkozás jelentős mértékben támaszkodott a helyi kis- és középvállalkozások munkájára, illetve az ipari parkban működő cégek által előállított terméket épített be.

A hőtároló kapacitása körül-belül 1 100 GJ, ami Tatabánya Megyei Jogú Város 23 000 távfűtött lakásának kétnapi nyári melegvíz-szolgáltatását fedi le. A tároló télvíz idején is jelentős tüzelőanyag-csökkentést tesz lehetővé. Az itt tárolt energia a téli napi hőigény 1/5-e.

A projekt főbb adatai

A második ütem várhatóan legkésőbb 2014. szeptemberében fejeződik be.

Kevesebb