Nyugdíjas találkozó 2014

2014. April 16., Wednesday 04:14

A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány finanszírozásával, a Tatabánya Erőmű Kft. támogatásával és a VIMÉSZ szakszervezet szervezésével a Fűtőerőműben 2014. április 11-én nyugdíjas találkozóra került sor.

Az évente megrendezett találkozó régi hagyományra tekint vissza - tiszteletben és megbecsülésben tartva Őket - lehetőséget biztosítva számukra az évenkénti találkozásuknak. A jelenlévőket a társaság ügyvezetése részéről Maszlavér István ügyvezető igazgató, az alapítvány részéről Fermann József gazdasági vezető, és a szakszervezet nevében pedig Kovács Ferenc szakszervezeti elnök köszöntötte. Az igazgató úr tájékoztatta a nyugdíjasokat a társaság gazdasági helyzetéről. Beszélt a múlt héten átadásra került hőtárolós beruházás jelentőségéről - kiemelve azt, hogy a hőtároló létesítése a Fűtőerőművében a hőenergia és a villamosenergia szolgáltatás együttes előállításának gazdaságosságát és hatékonyságát nagymértékben javítja, továbbá növeli az ellátás biztonságát.

Az alapítvány működéséről Fermann József tartott beszámolót. Elmondta, hogy éves szinten 500.-EFt-ot fordítottak kegyeleti és szociális segélyezésre. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tavalyi kiadások mértéke meghaladta a bevételi források összegét. Tisztelettel kérte a helyi ügyvezetést, hogy a társaság gazdasági helyzetétől függően támogassák az alapítvány működését. A szakszervezet elnöke, Kovács Ferenc tájékoztatta a nyugdíjasokat a munka világában és szakszervezeti élet közép és helyi szintjén zajló eseményeiről. Kitért a tavalyi év Kollektív Szerződésének felülvizsgálatára, melyet az új Munka Törvénykönyv változásai igényeltek. Ismertette az idei év bérmegállapodását, valamint a munkavállalók bérezési és szociális helyzetét.

A nyugdíjasok nagy érdeklődéssel fogadták a beszámolókat. A vendégeket megterített asztalok várták. A kora esti vacsorát jóízűen fogyasztották el, majd ezt követően az együttlét és az újra találkozás örömével és kötetlen beszélgetéssel töltötték el a délutánt. Nekünk is jó volt Őket látni, akiktől a szakmát, a tudást, az erőmű üzemeltetését és karbantartását megtanultuk. Azzal váltunk el, hogy jövőre ismét találkozunk. Jó egészséget kívántunk mindanyiuknak!

Kovács Ferenc

Kevesebb